Od 1. května 2009 mají čeští občané přístup na belgický pracovní trh bez pracovního povolení.

 

Pobyt do 3 měsíců:
Pokud přijíždíte do Belgie za turistickým účelem, ohlašte svůj pobyt do 10 pracovních dnů po svém příjezdu na příslušném městském úřadě, kde obdržíte "déclaration de présence". Tento doklad Vám postačí pro pobyt na území Belgie na dobu kratší než 3 měsíce. V případě, že svůj pobyt na území Belgie neohlásíte, hrozí Vám pokuta až 200€.

V případě, že do Belgie přijíždíte za jiným než turistickým účelem nebo zde chcete pobývat déle než tři měsíce, musíte podat žádost o registraci - Annexe 19 (Attestation de demande d´enregistrement/werkgeversattest)  na příslušném městském úřadě (mason communale/gemeentehuis) v místě bydliště do 3 měsíců od Vašeho příjezdu do Belgie.

 

K žádosti předložíte:
a. pas nebo občanský průkaz
b. „déclaration de présence“
c. odůvodnění své žádosti (zaměstnání, práce OSVČ, uchazeč o zaměstnání, student na státem uznaných školách s dokladem o zdravotním pojištění, rodinný příslušník občana EU, občan EU s dostatečným finančním zabezpečením, aby se nestal zátěží pro belgický sociální systém apod.)

 

Annexe 8 (Potvrzení o registraci) pro pobyt nad 3 měsíce Vám na základě Vámi předložených dokumentů bude buď vydáno na příslušném městském úřadě nebo bude Vaše žádost předána k rozhodnutí Úřadu pro cizince (Office des etrangers). 
Jestliže budete pracovat v Belgii, budete platit odvody z hrubého platu stejně jako občané Belgie. Odvody jsou registrovány pod Vaším číslem sociálního pojištění INSS.

Po ukončení pracovního poměru v Belgii je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme požádat o něj ihned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Belgii.
Styčným místem pro vydávání formuláře E 301 je:

Office national de l'emploi
Boulevard de l'Empereur 7-9
B-1000 BRUXELLES
BELGIUM

Minimální mzda a pracovní doba

K 1.10.2008 byla minimální mzda v Belgii určena následovně:
- pro pracovníky nad 21 let: 1.387,49 €
- pro pracovníky nad 21,5 roku s praxí 6 měsíců: 1.424,31€
- pro pracovníky nad 22 let s praxí 12 měsíců  1.440,67€

Více informací: http://www.emploi.belgique.be/

 

Týdenní pracovní doba, dovolená

Týdenní pracovní doba je v Belgii stanovena na 38 hodin při maximálně 8 hodinovém pracovním dnu. V neděli je možné pracovat jen v určitých sektorech (hotelnictví, zdravotnictví, apod.).
V ojedinělých případech a za předchozího povolení je možné pracovat i déle. Odpracovaná doba ale nesmí překročit 11 hodin denně a 50 hodin týdně. Za přesčasy náleží zaměstnanci plat za odpracované hodiny ve výši 150% jeho platu a 200% pokud se jedná o práci v neděli nebo o státních svátcích.

Dovolená na zotavenou je v Belgii 20 dnů. Ovšem pozor. Během prvního roku práce nemáte nárok na žádnou dovolenou. V tomto období si lze po domluvě se zaměstnavatelem sjednat pouze neplacené volno.

Nabídky práce

Chcete najít Vaši vysněnou práci v zahraničí?