Pracovní povolení

Nizozemí rozhodlo při vstupu České republiky do Evropské unie zavést přechodná období pro volný pohyb pracovníků. Zavedení tohoto opatření bylo v dubnu 2007 nizozemskou vládou přehodnoceno a Nizozemí od 1.5.2007 plně otevřelo svůj pracovní trh pracovníkům z České republiky resp. občanům osmi zemí (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko) přistupujících k Evropské unii dne 1.5.2004.

Občané České republiky požívají stejná práva jako občané Nizozemí v oblasti pracovních podmínek, mzdových podmínek, přístupu ke vzdělání, bydlení a sociálnímu zabezpeční včetně práva na členství v odborových organizacích.

Více na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) a na stránkách Nizozemské vlády (Regering)

Během pobytu za účelem zaměstnání v Nizozemí občané České republiky s platností od 1.5.2007 nepotřebují pracovní povolení.

Pokud chcete v Nizozemí pracovat, budete potřebovat osobní registrační číslo BSN – Burger Service Nummer. Toto číslo získáte na místním finančním úřadě a jeho přidělením budete registrováni v místním systému sociálního zabezpečení a daní. Vydání BSN trvá dva až tři týdny a kontakt na kompetentní úřad získáte na http://www.belastingdienst.nl/. Na daném úřadě je třeba si domluvit schůzku předem.

Povinná registrace

Viz informace  Povolení k pobytu

Povolení k pobytu

Jako občan Evropské unie nepotřebujete povolení k pobytu. Pokud chcete v Nizozemí pobývat déle než tři měsíce, je třeba se zaregistrovat u městského/obecního (City/Town Hall) úřadu v místě bydliště.Tuto povinnost mají i občané Nizozemí, kteří se stěhují na jiné místo v zemi.

K registraci na městském/obecním úřadě budete potřebovat:

  • rodný list
  • platný cestovní pas
  • doklad o místě bydliště v zemi

Stejný postup platí i pro vaše rodinné příslušníky, kteří s Vámi pobývají na území Nizozemí.

Jak už bylo řečeno výše, občana EU/ČR v Nizozemí nepotřebuje povolení k pobytu, ale pro pobyt delší než 3 měsíce, byste se měli registrovat u nizozemské Imigrační a naturalizační služby (IND) s uvedením účelu pobytu. Stejné pravidlo platí i pro vaše rodinné příslušníky, pokud jsou občany země Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Pokud váš pobyt v Nizozemí nemá přesáhnout dobu 3 měsíců, není registrace potřeba.

Při registraci u Imigrační a naturalizační služby (IND) budete prokazovat:

  • účel pobytu
  • skutečnost, že jste zdravotně pojištěni

Registrace u Imigrační a naturalizační služby (IND) krok za krokem:

  • nejdříve je třeba zaregistrovat se v místě pobytu u městského/obecního úřadu (viz výše)
  • domluvte si schůzku u IND
  • IND vám zašle potvrzení schůzky společně s registračním formulářem
  • vyplňte formulář a společně s dalšími doklady navštivte IND
  • IND vystaví certifikát o registraci

Kontaktní údaje:

Z území Nizozemí volejte 0900 1234561 (v pracovní dny od 9,00 do 17,00), ze zahraničí volejte +31 20 889 30 45, zvolte možnost „appointment desk – afsprakenlijn“)

Adresa:

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Afdeling Voorlichting

Postbus 3211

2280 GE Rijswijk

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: http://www.ind.nl/

Registrace má neomezenou platnost a je zdarma.

Více se dozvíte na http://www.ind.nl/en/Images/brochure_EU_0809_tcm6-115507.pdf

 

Uznávání pracovních kvalifikací

V Nizozemí, stejně jako v ostatních státech EU, jsou určité profese regulované. Znamená to, že pokud zde chcete vykonávat jednu z těchto profesí, musíte požádat o uznání vašich odborných kvalifikací. Např. pokud chcete v Nizozemí pracovat ve zdravotnictví, musí Vaší kvalifikaci uznat holandské Ministerstvo zdravotnictví. Zda je Vaše profese regulovaná či nikoliv a na jaké instituce se máte obrátit, můžete ověřit na:

http://www.beroepserkenning.nl

Další informace a rady obdržíte na těchto adresách:

National Recognition Information Centre – NARIC

NUFFIC

P.O. Box 29777

Kortenaerkade 11

NL - 2502 LT The Hague

Tel: +31 70 426 0270

Fax: +31 70 426 0395

 

COLO, Expertisebureau Internationale Diplomawaardering

Boris Pasternaklaan 4

2701 DA Zoetermeer

Tel: +31 79 329 4000

 

IBG Informatie Beheer Groep

P.O. Box 30157

9700 LJ Groningen

Tel: +31 50 599 7755

 

Information Centre for Credential Evaluation (IcDW)

P.O. Box 7338

2701 AH Zoetermeer

Tel: +31 79 321 7930

 

Problematikou uznávání kvalifikací v rámci EU se v České republice zabývá Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání, U Lužického semináře 13, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, tel.: 257 011 311

Na internetu pak více informací zájemci najdou na webových stránkách Centra pro studium vysokého školství

Jak najít práci

Databáze pracovních míst EURES

Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spolupracují při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na portále http://eures.europa.eu/. Síť EURES disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech Úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.

EURES Nizozemí

Seznam EURES poradců v Nizozemí je k dispozici na internetové adrese http://eures.europa.eu/ v sekci "Poradci EURES - Vyhledat poradce EURES“. Dříve než žadatel kontaktuje EURES poradce v Nizozemí, měl by svůj požadavek konzultovat s EURES poradcem v České republice.

 

Existuje mnoho cest, jak si najít v Holandsku práci. Ačkoliv je hlavním aktérem už zmíněné CWI, na trhu existuje také mnoho regionálních inzertních novin, které nabízejí zaměstnání. V sobotním vydání všech celostátních deníků existují přílohy s pracovními příležitostmi; například NRC Handelsblad (především manažerská a ekonomická místa), de Volkskrant (vzdělání a zdravotnictví), de Telegraaf nebo Algemeen Dagblad. V Holandsku rovněž vychází časopis Intermediar, který se zaměřuje především na absolventy vysokých škol a uchazeče s vyšším vzděláním.

Velmi obvyklým způsobem, jak v Nizozemí hledat práci, je také přímé oslovení potenciálních zaměstnavatelů. Nejvýznamnějším zdrojem pracovních příležitostí je ovšem Internet.

Některé užitečné odkazy (úplné znění na adrese http://www.werk.nl/):

 

Základní kontakty

Centrum pro práci a příjem http://www.werk.nl/

Pracovní portál http://workinholland.ikwilhet.nu/

Pracovní agentury pro holandsky nemluvící uchazeče

http://www.undutchables.nl/

http://www.career-abroad.com/

http://www.kellyservices.com/

http://www.dutchisnotrequired.nl/

http://www.manpower.com/

http://www.elanit.nl/

http://www.uniquemls.com/

http://www.sykes.com/

http://www.bluelynx.nl/

 

Job servery

Carp http://www.carp.nl/

Monsterboard http://www.monsterboard.nl/

JobbingMall http://www.jobbingmall.nl/

JobNews http://www.jobnews.nl/

Vacaturebank http://www.vacaturebank.nl/

Jobcenter http://www.jobcenter.nl/

Medweb http://www.medweb.nl/

Clickwork http://www.clickwork.nl/

Jobs in Amsterdam for English Speaking Professionals http://www.jobsinamsterdam.com/

Minimální mzda

Pracovníci přicházející z členských zemí EHP a z nových členských zemí mají stejná práva (platové podmínky, sociální zabezpečení, účast v odborech a podobně) jako státní občané Nizozemí.

Od 1. ledna 2009 činí minimální hrubá mzda € 1.381,20 měsíčně, respektive € 318,75 týdně, € 63,75 za den (pro zaměstnance ve věku od 23 do 65 let). Pracovníkům s věkem pod 23 let se minimální mzda snižuje, podrobnější informace na http://www.szw.nl/ a http://www.belastingdienst.nl/

Týdenní pracovní doba, dovolená

 

V porovnání s ostatními členskými státy je průměrná pracovní doba v Nizozemí poměrně krátká. Nizozemí má ze všech států Unie nejvyšší podíl obyvatel pracující na částečný úvazek. Zákon zakazuje, aby pracovní doba přesáhla 9 hodin denně a 45 hodin za týden, což znamená, že počet pracovních hodin nesmí přesáhnout 520 hodin za 3 měsíce. Pracovní týden je pětidenní, ale především v podnikatelském sektoru se stále více rozmáhá čtyřdenní pracovní týden s devítihodinovou pracovní dobou. Co se týče otázky sociálního zabezpečení zaměstnanců z nových členských států, bude Nizozemí narozdíl od některých jiných členských států standardně aplikovat acquis upravující tuto oblast.

 

Nárok na dovolenou obvykle upravuje pracovní nebo kolektivní smlouva. Zákonem stanovené minimum se ale uplatňuje vždy. Toto roční stanovené minimum činí čtyř násobek počtu pracovních hodin za týden. Tudíž ten, kdo pracuje 40 hodin týdně (8 hodin denně), má nárok na 20 dnů dovolené.

Sídla velvyslanectví

 

Velvyslanectví České republiky v Nizozemí

Velvyslanectví České republiky

Paleisstraat 4

2514 JA Den Haag

The Netherlands

Konzulární oddělení:

Telefon: +31 70 313 0031

Fax: +31 70 356 3349

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.mzv.cz/hague

 

Velvyslanectví Nizozemského království v České republice

Velvyslanectví Nizozemského království

Gotthardská 6/27

160 00  Praha 6 - Bubeneč

Telefon: +420 233 015 200

Fax: +420 233 015 254

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://www.netherlandsembassy.cz/

Další zdroje informací:

http://portal.mpsv.cz

http://eures.europa.eu/

http://www.mfcr.cz/

http://www.szw.nl/

http://www.ind.nl

http://www.werk.nl

http://www.holandsko.cz/

http://yellowpages.goudengids.nl/

 

zdroj: portal.mpsv.cz

 

Aktuální nabídka práce

Chcete najít Vaši vysněnou práci v zahraničí?