Řecko je hospodářsky jednou z nejchudších zemí bývalé EU15. V systému mezinárodního obchodu zůstává zapojeno zejména svými službami (turistika a námořní doprava), speciálními zemědělskými a potravinářskými produkty (bavlna, tabák a tabákové výrobky, víno, olivový olej) a nově i některými produkty průmyslové výroby.

Míra nezaměstnanosti v roce 2006 činila 8,3 %. Nezaměstnanost žen je ve srovnání s nezaměstnaností mužů tradičně více než dvojnásobná. Nejvyšší nezaměstnanost vykazuje věková skupina od 15 do 29 let.

 

Pracovní povolení

Od 1. května 2006 Řecko již neaplikuje přechodná opatření vůči občanům nových členských států Evropské unie, tzn. že k výkonu práce v Řecku není třeba vyřizovat pracovní povolení.

 

Povinná registrace (viz. povolení k pobytu)

Povolení k pobytu

Občané ČR mohou od 1.5.2004 vstupovat a pobývat na území ostatních členských států Evropské Unie, včetně Řecka, na základě platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti (jedná se o všechny typy občanských průkazů vydávaných od roku 1993, tj. od vzniku České republiky). Minimální doba platnosti cestovního dokladu není stanovena, doklad však musí být platný v době vstupu na řecké území. Občané zemí EU/EHP, tedy i občané ČR, kteří hledají práci, mohou na území Řecka pobývat 6 měsíců (3 měsíce a pak další 3 měsíce, pokud hledají práci)

Při pobytu nad 3 měsíce by měli občané EU požádat o povolení k pobytu, které je vydáváno formou průkazu (tzv. „Adeia diamonis ipikoou kratous melous ton E.K.“/ „Residence permit for a national of a member state of the E.E.C.“). Žádost o povolení k pobytu spolu s dalšími náležitostmi se podává na místním oddělení cizinecké policie. Poplatek za vydání povolení k pobytu se pohybuje okolo 0,30 EUR. Pro získání povolení k pobytu musí občan EU/EHP být v Řecku v pracovním poměru nebo vlastnit dostatečné finanční prostředky pro další pobyt v Řecku. Za těchto podmínek je povolení k pobytu platné 5 let a může být obnoveno.

Každý občan obdrží osobní registrační číslo (AFM) pro jednání s daňovými úřady a další registrační číslo pro služby sociálního zabezpečení.

Obecné administrativní náležitosti při žádosti o povolení k pobytu:

  • doklad, že žadatel má placeno zdravotní pojištění
  • dostatečné finanční prostředky
  • 3 fotografie

 

Uznávání pracovních kvalifikací

Pokud jste již rozhodnuti v Řecku pracovat, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání

Není-li vámi vybrané povolání regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Řecka. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání

Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Řecka stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Kontaktní osoby

V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů. Seznam národních koordinátorů, na něž se můžete obracet  s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na stránkách http://www.csvs.cz/struktura/sedv/ContactPoint.pdf nebo na http://europa.eu.int/comm/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf.

Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v Řecku regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám řecký koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Další důležité informace:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/qualifications

 

Jak najít práci

Zaměstnání v Řecku je možné najít ještě z ČR přes evropský portál EURES: http://www.europa.eu.int/eures

Velmi důležitým zdrojem nabídek práce v Řecku je tisk. K nejznámějším novinám patří „Ta Nea“, které obsahují denně inzeráty s prací a každou středu navíc speciální přílohu s nabídkami volných míst. Deník „To Vima“ je známý svými inzeráty pro práci ve finančním sektoru. V ekonomickém deníku „Express“ najdete nabídky práce také. Veletrhy práce nejsou v Řecku ještě rozšířeny. Výjimkou je „Career Forum“ pořádané Centrem pro kariéru a poradenské služby (Center for career and Counselling Services of American College of Greece). A dále „School of Business“ na Piraeus University organizuje malý veletrh společně se studentskou organizací AIESEC. Řecká Personnel Management Association pořádá každoročně v Athénách akci týkající se povolání pro ekonomicky a technicky zaměřené studenty. Všechny tyto akce jsou přístupné zájemcům o práci.

Zaslání žádosti o zaměstnání tzv. „naslepo“ zaměstnavateli je také možné, ale většina řeckých zaměstnavatelů dává přednost zájemcům, kteří mají doporučení. Adresy zaměstnavatelů získáte v „Žlutých stránkách“ (anglická verze se nazývá Blue Pages), nebo na stránkách Federace řeckých zaměstnavatelů:http://www.fgi.org.gr/.

 

Informace o pracovních místech na internetu:

http://www.skywalker.gr/

http://www.infojob.gr/

http://www.ads-in-greece.com/

http://www.falirakimirror.gr/

 

Minimální mzda

Minimální tarify stanovuje řecké Ministerstvo práce pro různé profese. Běžná praxe ovšem je, že každý podnik si minimální mzdu stanovuje v kolektivní smlouvě sám, samozřejmě s ohledem na minima stanovená Ministerstvem práce.

Minimální mzda (od 1.5.2009) pro svobodného pracovníka činí 739,57 eur měsíčně, pro nekvalifikovaného pracovníka činí 33,03 eur na den. Průměrný měsíční plat činí 1 416 – 2 975 eur.

 

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví České republiky v Řecku

Embassy of the Czech Republic

6, G. Seferis Str., Palaio Psychico, Athens

154 52

tel: 0030210/6713755, 6719701, 6713033, KO-6725332

fax: 0030210/6710675

e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: http://www.mzv.cz/athens

Vedoucí úřadu: Mgr. Hana Mottlová

 

Velvyslanectví Řecké republiky v České republice

Helénská 2, Praha 2

120 00

tel: 222 250 943, 222 250 955

fax: 222 253 686

e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

titulář: J.E.p. Eleftherios KARAYANNIS

 

Další zdroje informací

http://europa.eu.int/eures- portál EURES

http://www.oaed.gr/- webové stránky řeckých služeb zaměstnanosti

 

zdroj:portal.mpsv.cz

 

Aktuální nabídka práce

Chcete najít Vaši vysněnou práci v zahraničí?